ข้อมูลบริษัท

Company name TLV CO., LTD.
Foundation พฤษภาคม 2493
Incorporation มกราคม 2515
Head Office & Factory 881 Nagasuna, Noguchi, Kakogawa, Hyogo, Japan 675-8511
Phone: [81]-(0)79-422-1122 Fax: [81]-(0)79-422-0112
Capital 100 million yen
No. of employees 500
Areas of business Manufacturing and sales of steam traps, condensate pumps, pressure reducing valves and other fluid measurement and control equipment. In addition, the provision of consulting, engineering, services, and the design and construction of steam and power systems.

COMPANY PROFILE TLV ประเทศไทย

Company name ทีแอลวีไพรเวทลิมิเต็ด
Foundation ธันวาคม 2561
ที่อยู่ อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์อาคารบีชั้นที่17 เลขที่252/94 (K-L),
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ10310
Areas of business Sales of steam traps, condensate pumps, pressure reducing valves and other fluid measurement and control equipment. In addition, the provision of consulting, engineering, services, and the design and construction of steam and power systems.