Skip to main content
  1. Home
  2. Products
  3. Control Valves, Controllers

Fluid Control Equipment

Control Valves, Controllers

Multi-purpose control valves และ high-precision control valves สำหรับไอน้ำ โครงสร้างเป็น PRV สามารถใช้กับการควบคุมที่หลากหลายเมื่อทำงานร่วมกับ controller สามารถนำไปประยุกต์เพื่อควบคุมคงแรงดัน อุณหภูมิ และอื่น ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ

Main Application สำหรับ control valve อัตโนมัติ
  • การทำงานอัตโนมัติต้องใช้ไอน้ำร้อนสูงกว่า 100ºC: control valve ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไอน้ำ
  • การทำงานอัตโนมัติต้องใช้ความร้อนต่ำกว่า 100ºC: control valve ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไอน้ำสุญญากาศ
  • ควบคุมของเหลว เช่น ไอน้ำ น้ำ และอากาศ: control valve อเนกประสงค์
การใช้งานController
  • control valve ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไอน้ำ control valve ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไอน้ำสุญญากาศ: Controller อเนกประสงค์
  • เก็บแบบค่าที่กำหนดไว้ในหน่วยความจำลงบน control valve ที่กล่าวไว้ข้างต้น: Controller อเนกประสงค์แบบสั่งการได้
  • control valve อเนกประสงค์ และอื่น ๆ: Controller อเนกประสงค์ Controller อเนกประสงค์แบบสั่งการได้ Controller บ่งชี้แบบดิจิตอล

ประเภทของControl Valves

 
Type Includes Separator & Trap For Steam For Vacuum Steam
Multi-Control Valves No Multi-Control Valves for Steam Multi-Control Valves for Vacuum Steam
Yes Multi-Control Valves for Steam (with Built-in Separator & Trap) Multi-Control Valves for Vacuum Steam (with Built-in Separator & Trap)
Electro-pneumatic No Electro-pneumatic Control Valves  
Yes Electro-pneumatic Control Valves (with Built-in Separator & Trap)  
Pneumatic No Pneumatic Control Valves For Steam  
Yes Pneumatic Control Valves For Steam (with Built-in Separator & Trap)  
Other No Surplussing Valves for Steam  

Control Valves, Controllers

Multi-Control Valves for Steam (with Built-in Separator & Trap)

Multi-Control Valves for Steam (with Built-in Separator & Trap)

control valve ที่มีความแม่นยำสูงที่มีวาล์วลดแรงดันเป็นฐาน (Separator & trap ในตัว)

Multi-Control Valves for Steam

Multi-Control Valves for Steam

control valve ที่มีความแม่นยำสูงที่มีวาล์วลดแรงดันเป็นฐาน

Multi-Control Valves for Vacuum Steam (with Built-in Separator & Trap)

Multi-Control Valves for Vacuum Steam (with Built-in Separator & Trap)

control valve ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไอน้ำสุญญากาศพร้อมวาล์วลดแรงดันเป็นฐาน (Separator & trap ในตัว)

Multi-Control Valves for Vacuum Steam

Multi-Control Valves for Vacuum Steam

control valve ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไอน้ำสุญญากาศพร้อมวาล์วลดแรงดันเป็นฐาน

Electro-Pneumatic Control Valves (with Built In Separator and Trap)

Pneumatic Control Valve (with Built In Separator and Trap)

control valve ไอน้ำมี I/P Positioner รวมเข้ากับหัวขับลมอัดขนาดกะทัดรัด Separatorแบบไซโคลนและtrap ในตัวมอบไอน้ำคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในในระบบ process

Electro-Pneumatic Control Valves

Pneumatic Control Valves

control valve อเนกประสงค์พร้อมหัวขับลมอัด (pneumatic actuators)

Pneumatic Control Valves for Steam (with Built In Separator & Trap)

Pneumatic Control Valve for Steam (with Built In Separator & Trap)

Remotely controllable pneumatically actuated control valve with Built In Separator & Trap.

Pneumatic Control Valve for Steam

Pneumatic Control Valve for Steam

Remotely controllable pneumatically actuated control valve.

Controllers

Controllers

Controller ใช้กับ control valve ทั่วไป

Surplussing Valves for Steam

Surplussing Valves for Steam

Self-operated control valves สำหรับการคงแรงดันไอน้ำขาเข้า หรือที่รู้จักในชื่อ 'Primary pressure control valves'.